Tanjant


Trigonometrik bir fonksiyondur. "Tan" ile ifade edilir. Ebûl Vefa Hazretleri kullanmıştır ilk defa kullanılmıştır. Merkezi orijin olan, 1 birim yarıçaplı birim çemberdeki x=1 şeklinde y eksenine paralel çizilen doğruya tanjant ekseni denir. Birim çember üzerinde, orijinden geçen bir doğrunun x ekseniyle arasındaki, saat yönünün tersine doğru açının tanjant değeri, bu doğrunun tanjant ekseniyle kesiştiği noktanın y değerine eşittir. 180'e bölümünden kalan 90 olan açılarda belirsiz olur.Dik üçgende ise karşı dik kenarın, komşu dik kenara oranıdır.