Kotanjant


Kotanjant, Trigonometrik bir fonkisyondur. cotx şeklinde gösterilir. Analitik düzlemde yarıçapı 1 cm olan birim çember üzerinde α açısının ordinatıyla apsisinin oranına denir. Dik üçgende ise açının komşu kenarıyla karşı kenarının oranıdır.