Kosinüs
Kosinüs'ün dik üçgende gösterimi. cosA=a/h
Trigonometrik bir fonksiyon. Cos kısaltmasıyla ifade edilir. Merkezi orijin olan 1 birim yarıçaplı çember üzerindeki bir noktanın x eksenine göre koordinatıdır. Orijinden noktaya çizilen bir doğrunun x ekseniyle yaptığı açı kullanılarak ya da aynı açıya sahip bir dik üçgende, bu açının yanındaki kenarın hipotenüse bölümüyle hesaplanır.