SinüsMatematikte Sinüs, Trigonometrik bir fonksiyon. Sin kısaltmasıyla ifade edilir. İlk defa Battanî kullanmıştır.Sinüs'ün dik üçgende gösterimi. o/h.
Merkezi orjin olan 1 birim yarıçaplı çember üzerindeki bir noktanın y eksenine göre koordinatıdır. Orjinden noktaya çizilen bir doğrunun y ekseniyle yaptığı açı kullanılarak ya da aynı açıya sahip bir dik üçgende, bu açının karşısındaki kenarın hipotenüse bölümüyle hesaplanır.